Servisler

10 Feb Su Temini

Yeraltı Suyu Çalışmaları
Su Kaynakları Yönetimi
Terfi Merkezleri, İsale Hatları
Depolama ve Dağıtım Şebekeleri
İçmesuyu Arıtma Tesisleri
Kontrol ve Ölçme Sistemleri
İşletme ve Bakım
Doğal Kaynakların Korunması
Barajlar


Temiz su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi günümüzde kırsal ve kentsel alanlardaki en önemli altyapı sorunlarından biri. Azalan su kaynaklarının etkin kullanımı, doğru planlama ve yönetim politikalarının profesyonel bir biçimde geliştirilmesiyle mümkün.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share
Instagram