Servisler

10 Feb Katı Atık Yönetimi

Atık Analizi
Atık Önleme Çalışması
Geri Dönüşüm Faaliyetleri
Yer Tespiti, Topografik ve Jeoteknik Saha Etüdleri
Kavramsal Planlama ve Fizibilite Çalışmaları
Düzenli Depolama Sahaları
Kompost ve Mekanik Biyolojik İşleme (MBİ) Tesisleri
Atık Aktarma İstasyonları
Atık Sahası Rehabilitasyonu
Eğitim Hizmetleri


Yerleşim alanlarındaki en önemli çevre sorunlarından biri de katı atık yönetimidir. Katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Günümüzde yöneticilerin ve kamuoyunun bu konudaki deneyim eksikliği, önemli çevre ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir.

TEKNİK TEMPO; katı atık yönetimi alanında Türkiye’de önde gelen firmalardan biridir. Firmamız, yurtiçi ve uluslararası finansmanlı birçok projede yer almıştır. Uzmanlarımız, atığın kaynağında toplanmasından taşınmasına, geri kazanımından mekanik ve biyolojik işleme veya düzenli depolama yoluyla bertarafına kadar katı atık yönetim planlamasının tüm aşamalarında geniş tecrübeye sahiptir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share
Instagram