Genel

10 Feb Atıksu Yönetimi

Kanalizasyon Sistemleri
Yağmursuyu Deşarj Sistemi
Hidrolik Modelleme
Terfi Merkezleri
Atıksu Arıtma Tesisi
Deniz Deşarjı


Kentsel ve kırsal alanlarda oluşan atıksuyun bir sistem çerçevesinde toplanması, arıtılması ve arıtılan suyun çevreye zarar vermeden deşarjı, halk sağlığı açısından hayati önem taşır.

Diğer taraftan, resmi kurumların çabaları ve kamunun baskısı nedeniyle kirlilik kontrolü ve çevre koruma standartları giderek yükselmekte.
TEKNİK TEMPO, bu durumla örtüşecek mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sağlayabilecek teknik yeterliliğe sahiptir.

Sahip olduğumuz geniş deneyim, planlama ve tasarımdan inşaat kontrollüğüne kadar evsel ve endüstriyel atıksu ile yağmursuyu deşarj sistemlerinin oluşturulmasında tüm aşamaları kapsıyor. Küçük çaptaki beldelerden metropol bölgelere kadar pek çok proje tarafımızdan başarıyla gerçekleştirilmiş, sunduğumuz hizmetler sonucunda halk sağlığı açısından güvenli atıksu sistemleri oluşturulmuştur.

TEKNİK TEMPO, değişik yöntemler kullanarak atıksu sistemlerinin CAD hidrolik modellerinin hazırlanması konusunda öncü bir firmadır. Bilgisayar programlarımız, her büyüklükteki atıksu sistemlerini değişik koşullarda ele alabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Arıtılmış atıksuyun denize deşarj edilmesi yarımada özelliğine sahip Türkiye’de alışılagelmiş bir uygulamadır. Resmi düzenlemelerle uyumlu deşarj yapısı, deniz tabanı araştırmaları ve deniz modellemesiyle ilgili deneyimimiz bizi bu konuda güçlü kılmaktadır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share
Instagram